top of page

Open call for kurator(er)

 

Salangen biennale AS har gleden av å utlyse en åpen call for kurator for Salangen biennale 2023.

Open call for kurator(er)

Salangen biennale AS søker etter en kurator eller kuratorgruppe til å kuratere Salangen biennale 2023 i samarbeid med organisatorene og lokale bidragsytere. Vi oppfordrer også kunstnere med erfaring innen kuratering og utstillingsorganisasjon om å søke!

Salangen Biennale 2023 blir andre utgaven av en utendørs utstilling i kulturlandskapet rundt Salangsverket. Ruinene etter Salangsverket, et 100 år gammelt gruve og jernverk, er fordelt over et område som strekker seg over 10 km, mellom fjellet og fjæra. Her skal det vises verk i dialog med kulturminne og kulturlandskap og publikum blir utfordret av samtidskunst i spektakulære omgivelser.

Salangen biennale 2023 har fått tilsagn om støtte fra KORO og Salangen Kommune.

Utstillingen skal være åpen i sensommer/høst 2023, når alle utstillingsområdene er værbetinged tilgjengelig for publikum. Prosjektperioden strekker seg fra juli 2022 til oktober 2023.

Vi leter etter en kurator som ønsker å utforske et ukonvensjonelt visningssted, som strekker seg over et stort område, og som danner utgangspunkt for både konseptuell og visuell tilnærming og dialog mellom stedet, landskapet, kunst og et mangfoldig publikum

 

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • Første ideer til kuratorisk konsept. Beskriv gjerne, hvordan du tenker å tilnærmer deg kuratering av Salangen biennale 2023. Dette kan også være spørsmål, som du tenker ligger i tematikk / visningsstedet. (maks 5 000 tegn + maks 10 bilder/skisser).

  • CV

  • Tidligere prosjekter og erfaring (maks 3 sider).

Søknaden sendes som en enkel PDF til salangenbiennale@gmail.com 

Frist

20. Juni 2022 kl. 23.59

Søknadsprosess

Søknader evalueres av faglig jury bestående av: Selma Köchling, Sabrina van der Ley, Vidar Laksfors og Markus Richter. Søkere vil bli informert om tilsagn og avslag innen 20. Juli 2022.

Tidsplan 

Juli - oktober 2022: kuratorisk forberedelse, befaring på utstillingsområdene
november 2022 - mai 2023: kuratering, befaring med kunstnere, forberedelser
sommer 2023: montering
sensommer/høst 2023: utstillingsåpning, arrangementsprogram, omvisninger, kunsthistorisk og historisk formidling, arrangementer i samarbeid med involverte parter

 

Vilkår

Det er sikret startfinansiering for det kuratoriske arbeidet, vi tilbyr en honorar på 150.000,- for oppstartsfasen og forprosjekt. En reise med losji, for befaring på stedet og konseptutvikling, i løpet av 2022 er dekket. I samarbeid mellom kurator og organisatorene skal omfanget av Salangen Biennale 2023 drøftes, søkes finansiert og gjennomføres. Her gleder vi oss til å utvikle og sprenger utstillingens rammer og konsept sammen med kurator.

Visningssted

Ruinene til Salangsverket, i Salangen Kommune. Fra 665 m.o.h til -1 m.o.h. Vi har foreslått fem utstillingsområder, hvor ruiner av det gamle jernverket ligger an til å brukes til visning av verk. Visningsstedene på fjellet og i skogen er ikke tilrettelagt. To av fem visningssteder er lett tilgjengelig.

Bakgrunn

Salangen biennale satt i gang i 2021, som et pilotprosjekt, på Salangsverket .Utstillingsområdet omfattet flere gamle ruiner fra jerngruvedriften tidlig på 1900-tallet. Ruinene ligger spredt over en strekning på 10 km i luftlinje, fra fjellet ned til havet, og er en enorm arena for en temporær kunstutstilling. Et utvalg av steder ble brukt til å vise kunst av forskjellige formater. Kunsten gikk inn i en dialog med kulturminne, landskap og et mangfoldig publikum.

I 2023 skal Salangen Biennale åpne opp for et nytt møte mellom samtidskunst og en industrihistorisk kulturminne. Betraktere skal igjen kunne bevege seg fritt gjennom utstillingens forskjellige stasjoner. Biennalen skal i hovedsak være tilgjengelig for publikum i sommer-/ høstsesongen 2023.

I 2021 ble en del av områdets infrastruktur oppgradert, slik at hoveddelen (Ruinparken) ble tilgjengelig for publikum, uansett funksjonsevne. Under forberedelser og gjennomføring av biennalen 2021 har vi oppdaget flere skatter i kulturlandskapet, som egner seg til utstillingens formål. Vi har en utøvende arkitekt i styret, som skal ta ansvar for prosjektering og utførelse av infrastrukturelle grep på en forsvarlig måte. Dette gjorde det i 2021 mulig å forvandle en hel ruin (Kraftsentralen) til en temporær installasjon, som ivaretok sikkerheten til involverte og besøkende, samtidig som det var en estetisk markør for Salangen Biennales konsept.

Salangen Biennale skal vise kunst i forskjellige formater, som skaper rom for kontraster og interaksjon på og mellom ruinene til Salangsverket. Vi ønsker å samarbeide med en kurator, for å velge ut kunstnerne fra nært og fjernt, som skaper verk i dialog med det særegne visningsstedet og dens historie. Flere verk skal blir temporære, stedsspesifikke installasjoner.

Det utarbeides et arrangementsprogram som blant annet omfatter samtaler om kunsten og historiske vandringer, om drift og nedbygging av gruvedriften. Musikk, performance og litteratur skal bidra med lyd og bevegelse til klassiske formater som maleri og skulptur.

Som før blir Salangen Biennale 2023 et sted som gir plass til frivillighet og entusiasme, som bidrag til eventyret. Det er allerede stor entusiasme lokalt, regionalt og internasjonalt. Dugnadsånden er en viktig del av identitet i vårt lokalsamfunn, og muliggjør bredt lokalt eierskap til kunstbiennalen. Dette er en viktig del av Salangen Biennale som det skal bygges videre på i 2023-utgaven. Salangen Biennale vil også blir tilgjengelig på nett gjennom video og foto.

 

DSC_8123.jpg
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page